Instruktionsfilm provtagning

Instruktionsfilm från KTC om hur provtagning för covid-19/corona (svalg och nasofarynx) går till. För hälso- och sjukvårdspersonal.