12–15-åringar kan boka covidvaccination via 1177.se

23 november öppnas den digitala tidbokningen för covidvaccination på 1177.se även för 12–15-åringar. Vaccinationstiden ska bokas av vårdnadshavare.

Vaccination mot covid-19 i gruppen 12–15-åringar erbjuds i första hand på länets skolor. Det är Folkhälsomyndighetens rekommendation och syftet är att alla elever ska erbjudas vaccination i en välbekant miljö på ett jämlikt sätt.

Skolvaccinationer i otakt

Beroende på lokala förutsättningar och belastningen på primärvården har vaccinationerna bland 12–15-åringar kommit olika långt i Gävleborg. På vissa skolor har vaccinationerna skjutits fram några veckor i enlighet med Folkhälsomyndighetens turordning för vilka vaccinationer som är prioriterade just nu, där 12–15-åringarna kommer i sista hand.

De barn som har missat sin skolvaccination eller har fyllt 12 år efter utsatt datum för vaccination på sin skola har hittills kunnat gå på drop-in med en vårdnadshavare. Vårdnadshavare har också haft möjlighet att boka tid via telefonsupporten.

Bokning görs av vårdnadshavare

För att så många 12–15-åringar som möjligt ska kunna vaccinera sig öppnas även den digitala tidbokningen via 1177.se för denna åldersgrupp. Vaccinationstiden ska bokas av vårdnadshavare.

– Det finns barn som av olika anledningar inte kunnat ta vaccinet på sin skola och som nu saknar skyddet, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tommy Berger (S). Så ska det inte vara. Därför vill jag att Region Gävleborg gör allt för att göra det så enkelt, tillgängligt och rättvist det bara går för de här barnen att få en chans till att vaccinera sig och den digitala bokningen är ett led i det här arbetet.

Barn kan gå själv till vaccinationen

När det gäller själva vaccinbesöket har vårdnadshavare två alternativ:

  1. Att följa med sitt barn till vaccination. Då behövs ingen samtyckesblankett, muntligt samtycke ges på platsen.
  2. Att låta barnet ta sig till vaccination på egen hand. Då behöver barnet ha med sig samtyckesblankett underskriven av båda vårdnadshavarna, en ifylld hälsodeklaration och en giltig ID-handling. Samtyckesblankett och hälsodeklaration finns för utskrift på bokningssidan 1177.se/Gavleborg.