Covidvaccin och influensavaccin kan tas oberoende av varandra

Region Gävleborg ändrar rekommendation om tidsintervall mellan vaccination för säsongsinfluensa och vaccination mot covid-19. Dessa vaccinationer kan tas oberoende av varandra i tid.

Just nu pågår vaccinationer både mot säsongsinfluensa och covid-19. Region Gävleborg har tidigare rekommenderat att man kan ta de båda vaccinerna samtidigt, i de fall då hälsocentralerna har möjlighet att erbjuda samvaccination.

Ett tidigare tillägg till rekommendationen har varit att om man inte tar vaccinationerna samtidigt ska det gå 7 dagar mellan de båda vaccinationstillfällena. Orsaken är att immunsvaret mot det första vaccinet kan försämra svaret mot det andra vaccinet, om andra vaccinet ges under de påföljande veckan.

Efter klargörande från Folkhälsomyndigheten har rekommendationen nu ändrats. Influensavaccin och covidvaccin kan ges samtidigt eller när som helst oberoende av varandra, till personer 18 år och äldre.