Extra vaccindos rekommenderas till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera en tredje dos av vaccin mot covid-19 till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Folkhälsomyndigheten konstaterar att personer med allvarlig medfödd eller förvärvad immunbrist på grund av sjukdom eller behandling, kan få ett bättre skydd med en extra dos vaccin mot covid-19. Vissa patientgrupper har visat sig få ett sämre antikroppssvar av två doser jämfört med andra friska individer.

Rekommendationen gäller från 18 år och den tredje dosen kan tas 8 veckor, eller senare, efter dos 2.

–Vi har fått kännedom om rekommendationen och kommer att förbereda insatsen i dialog med Folkhälsomyndigheten, säger Tina Mansson Söderlund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör och vaccinsamordnare i Region Gävleborg.

Folkhälsomyndighetens information