Folkhälsomyndigheten rekommenderar påfyllnadsdos till alla över 18 år

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att samtliga invånare över 18 år ska få en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. Regionerna ges frihet att tidplanera vaccinationerna utifrån en särskild prioritetsordning.

Sedan 8 oktober ger Region Gävleborg en tredje påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 till personer på särskilda boenden, personer med hemtjänst och hemsjukvård samt övriga invånare över 80 år (födda 1941 och tidigare). Orsaken är att skyddet av tidigare vaccindoser försvagas med tiden, och i kombination med fortsatt smittspridning i samhället finns risken att bli svårt sjuk.

Nu utökar Folkhälsomyndigheten sin rekommendation om påfyllnadsdos att gälla samtliga fullvaccinerade invånare från 18 år och uppåt enligt en särskild turordning som ska följas stegvis.

Landets regioner ska följa turordningen men får själva bedöma vid vilken tidpunkt nya grupper kan välkomnas till vaccination. För samtliga fullvaccinerade gäller att det ska ha gått sex månader mellan andra och tredje dos.

Vaccinerar de äldsta och sköraste först

Region Gävleborg har vaccinerat högst andel över 80 år i landet med en tredje dos – cirka 35 procent – men det återstår ännu många tusen personer att vaccinera i den äldsta gruppen. De som därefter står på tur är personer 65–79 år samt personal som arbetar på särskilda boenden, i hemsjukvården eller hemtjänsten.

Region Gävleborg har omedelbart påbörjat planeringen för att kunna vaccinera även de kommande åldersgrupperna.

– Vi kommer att göra allt vi kan för att ge dos 3 till våra invånare sex månader efter dos 2. Just nu behöver vi vänta ett tag med att välkomna nästa åldersgrupp eftersom vi vill skydda de äldsta först och samtidigt hinna utöka både lokaler, bemanning och bokningsbara tider igen. Vi har precis lämnat våra större vaccinationslokaler och behöver lite tid för att skala upp på nytt. Enligt våra beräkningar kommer vi att behöva kapacitet för att ta emot uppåt 11 000–12 000 personer i veckan, säger Tina Mansson Söderlund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör och vaccinsamordnare i Region Gävleborg.

Region Gävleborg kommer som tidigare att informera brett när en ny grupp blir aktuell för vaccination med påfyllnadsdos.

Hur länge påfyllnadsdosen räcker för att ge ett långsiktigt skydd mot kommande virusvarianter är oklart och kommer att följas upp.

Grupper som kommer att erbjudas en påfyllnadsdos

För närvarande vaccineras:

  • personer boende på SÄBO
  • personer med hemtjänst och hemsjukvård
  • övriga personer 80 år och äldre.

En stegvis vidare introduktion av påfyllnadsdoser föreslås. Denna bör starta med:

  • personer 65–79 år, och parallellt
  • personal verksamma vid SÄBO samt inom hemtjänst och hemsjukvård

Därefter, i ett nästa steg längre fram, föreslås en påfyllnadsdos erbjudas till följande grupper:

  • alla personer 50 år och äldre
  • personal verksamma inom vård och omsorg 18–64 år
  • övriga personer med riskfaktorer för allvarlig covid-19 infektion enligt Folkhälsomyndighetens lista eller enligt behandlande läkare vid specialistmottagning i åldersgruppen 18-64

Därefter föreslås:

  • alla personer 18-49 år

Mer information

Påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 rekommenderas till fler grupper – Folkhälsomyndigheten