Modernas vaccin mot covid-19 pausas för födda 1991 och senare

Folkhälsomyndigheten har av försiktighetsskäl beslutat pausa Modernas vaccin för alla som är födda 1991 och senare. FHM har signaler om ökad risk för biverkningar som inflammation på hjärtmuskel eller hjärtsäck. Risken att drabbas är dock väldigt liten.

Data pekar mot en ökad förekomst i samband med vaccination mot covid-19, främst hos ungdomar och unga vuxna och främst hos pojkar och män. För den enskilda individen är dock risken att drabbas väldigt liten, det är en mycket sällsynt biverkan.

Till dessa åldersgrupper rekommenderas i stället vaccinet Comirnaty från Pfizer/Biontech. Beslutet gäller fram till den 1 december 2021. Folkhälsomyndigheten återkommer med besked om rekommendation efter detta datum.

Personer födda 1991 och senare som har fått en första dos av Modernas vaccin kommer inte att erbjudas en andra dos covid-19-vaccin alls i nuläget. Diskussioner pågår om den bästa lösningen för den gruppen.

Region Gävleborg agerar omgående och bokar av dos 2 av Moderna samt skickar sms-information till dem som berörs i åldersgruppen 30 år och yngre. De med bokad tid de närmaste dagarna kontaktas först.

Hjärtmuskelinflammation och hjärtsäcksinflammation går oftast över av sig självt, men misstänkta symtom behöver bedömas av läkare.

Symtom är bland annat:

  • Trötthet och andfåddhet
  • Oregelbundna hjärtslag och hjärtklappning
  • Feber och värk i kroppen
  • En känsla av tryck eller tyngd över bröstet
  • Det gör ont att andas djupt
  • Smärta till vänster eller mitt över bröstet

Mer information hos Folkhälsomyndigheten