Telefonbokning och transport inte avsett för vård- och äldreomsorgspersonal

På förekommen anledning behövs ett förtydligande kring bokning av vaccination mot covid-19 för vård-och äldreomsorgspersonal samt riktlinjerna för avgiftsfri transport till vaccinationsplats.

Telefonbokning för vaccination mot covid-19 är en resurskrävande service och ett komplement till den digitala bokningen på 1177.se. Det är enbart avsett för de äldre och andra personer som inte har någon möjlighet att boka sin tid digitalt.

Vård- och äldreomsorgspersonal hänvisas till digital bokning. Det går nu att logga in med följande tjänster:

  • Mobilt bank-id
  • Bank-id på fil (dator)
  • Telias e-legitimation

Om du är vård- och äldreomsorgspersonal och inte har någon möjlighet att boka din vaccinationstid via 1177.se, ombeds du kontakta din chef för en annan lösning.

Avgiftsfri transport är för våra sköra invånare

Det har även förekommit försök av medarbetare inom vård- och äldreomsorgen att boka en avgiftsfri transport till vaccination, eller till arbetet.

Även detta är en resurskrävande service menad för äldre och rörelsehindrade personer som inte har någon möjlighet att själv ta sig till en vaccinationsplats eller kan få hjälp av en närstående.

Bakom erbjudandet ligger ett politiskt beslut med syftet att så många som möjligt av våra sköra invånare ska ha en möjlighet att vaccinera sig.