Vaccinationer med Nuvaxovid pausas för personer under 30 år

Folkhälsomyndigheten har beslutat att pausa användningen av covidvaccinet Nuvaxovid hos personer som är 30 år och yngre. Orsaken är signaler om ökad risk för hjärtmuskelinflammation och hjärtsäcksinflammation. Beslutet är tillfälligt och gäller från och med den 2 november.

Bakgrunden till Folkhälsomyndighetens beslut är signaler om ökad risk för hjärtmuskelinflammation (myokardit) och hjärtsäcksinflammation (perikardit) hos framför allt yngre personer. Data från Australien pekar mot en ökad förekomst i samband med vaccination av det proteinbaserade covid-19-vaccinet Nuvaxovid.

Sören Andersson, chef för enheten för vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten, betonar dock att risken är liten. Den som är yngre och nyligen vaccinerad med Nuvaxovid kan fortsätta med nästa dos med ett annat vaccin.

Rekommendationen görs av försiktighetsskäl och gäller tills det finns mer data från de studier som pågår.

– Region Gävleborg följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi pausar därför vaccinationerna med Nuvaxovid till personer som är 30 år och yngre även här i Gävleborg, säger Shah Jalal, smittskyddsläkare, Region Gävleborg.

Nuvaxovid har inte använts i någon större utsträckning i Sverige. Totalt rör det sig om cirka 7 000 doser så här långt. Vaccinet kan fortsättningsvis ges som primärvaccination eller påfyllnadsdos till dig som är 31 år och äldre.