Vård- och omsorgspersonal samt tandvårdspersonal under 65 år får Pfizer eller Moderna i dos 2

Rekommendationen att personer yngre än 65 år inte bör vaccineras med AstraZenecas vaccin Vaxzevria kvarstår tills vidare. Vård- och omsorgspersonal samt tandvårdspersonal under 65 år som fått en dos av Vaxzevria ska i stället erbjudas Pfizer eller Moderna som dos 2.

Mot bakgrund av en mycket sällsynt men allvarlig biverkan som rapporterats efter vaccination med Vaxzevria, bedömer Folkhälsomyndigheten att vaccinet inte kan rekommenderas för personer som är yngre än 65 år.

Personer under 65 år som fått Vaxzevria i sin första dos ska i stället erbjudas någon av mRNA-vaccinerna Pfizer eller Moderna som dos 2. Den ska tas 12-15 veckor efter dos 1. Någon ytterligare påfyllnadsdos av mRNA-vaccinerna behövs inte.

Vecka 18 planerad start för dos 2

Den nya rekommendationen berör all vård- och omsorgspersonal samt tandvårdspersonal under 65 år i länet som fått Astra i dos 1 och som ännu inte tagit någon andra dos av vaccinet. 

Alla personalvaccinationer av dos 2, oavsett arbetsgivare, kommer att ske på någon av de allmänna vaccinationsplatserna via digital bokning på 1177.se. De tider som eventuellt har delats ut internt hos arbetsgivaren tidigare för dos 2 gäller inte.

Vaccinationerna planeras att starta vecka 18 och Region Gävleborg återkommer med information om när bokningen av dos 2 för vård- och omsorgspersonal samt tandvårdspersonal kommer att öppnas.

– Alla offentliga arbetsgivare har tidigare fattat ett beslut om rätten för personal att vaccinera sig mot covid-19 på arbetstid. Samtidigt är det viktigt att ha en viss samordning kring tidpunkten för vaccinationerna med dos 2 i en arbetsgrupp så att eventuella biverkningar som feber och lättare influensa inte slår ut verksamheten. Intervallet från dos 1 ska vara 12-15 veckor så det finns ett utrymme för att sprida ut vaccinationerna, säger Tina Mansson Söderlund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör och vaccinsamordnare i Region Gävleborg.

Planering pågår för nya personalvaccinationer dos 1

Nya personalvaccinationer med dos 1 inom vård och omsorg är fortsatt pausade, men Folkhälsomyndighetens besked om Vaxzevria och åldersgränser har nu gjort det möjligt att planera för en fortsättning.

Myndigheten har samtidigt meddelat en skarpare formulering för vilken vård- och omsorgspersonal som ska prioriteras för vaccination i fortsättningen:

  • medarbetare inom somatisk slutenvård som har tät och långvarig kontakt med personer som tillhör riskgrupperna
  • personal som på daglig basis deltar i omvårdnad eller annan tät långvarig kontakt med personer som har risk att utveckla allvarlig sjukdom.

Region Gävleborg återkommer med information om när och hur nya personalvaccinationer inom hälso- och sjukvården samt vård och omsorg återupptas.