P

Pankreas Histopatologi, PAD, Patologi
Pankreasamylas, D- Pankreasamylas i övriga kroppsvätskor
Pankreasamylas, P- Pankreasamylas i plasma
Pankreaspolypeptid (PP) fS-Pankreaspolypeptid (PP)
PAPP-A Biokemiskt test för Downs syndrom
Paracetamol Paracetamol i plasma
Parainfluensa PCR
Parasit Serologi
Parasiter Tarmparasiter, cystor och maskägg i faeces
Parasitologi - inhemsk smitta
Parasitologi - utlandssmitta
Parathormon iPTH (intakt parathormon) i plasma
Paratyreoideahormon iPTH (intakt parathormon) i plasma
Parietalceller Parietalcell antikroppar (IgG)
Parotit Serologi
Parvo B19 Serologi
PCNA SpANA
Pepsinogen Pepsinogen i serum
Perfenazin Perfenazin i serum/plasma
Pertussis Serologi
Pertussis PCR
PEth Fosfatidyletanol
PFA100 Trombocytfunktion
pH pH i urin
pH pH i pleuravätska
Philadelphiakromosom BCR-ABL
Piperacillin Koncentrationsbestämning
Pitressinbelastning Pt-Pitressinbelastning
Pi-typning, Alfa1-antitrypsin (man ser om det är homo- eller heterozygot)
PK Protrombinkomplex i plasma
PLA2R-ak Fosfolipas A2-receptor (PLA2R) antikroppar
Placenta Histologi Placenta KPC
PLAP Placentärt alkaliskt fosfatas
Plasma för frysning
Plasminhämmare
Pleura Cytologi Pleura KPC
Pleura biopsi Histologi
Pneumocystis jiroveci Pneumocystisinfektion
Pneumokockantigen i urin Legionella och pneumokockantigen i urin, kombinerat snabbtest
Pneumokockantikroppar Serologi
Polio Enterovirus
Polyomavirus PCR
Porfyriner Porfyriner i Blod, Faces, Urin
Pregnantriol 11 - Oxo - Pregnantriol i urin
Primidon Primidon, fenemal i serum/plasma
Procalcitonin (PCT) Procalcitonin i plasma (PCT)
Progesteron Progesteron i plasma
Prograf FK-506
Proinsulin Proinsulin i serum
Prokollagen III peptid Prokollagen III peptid i plasma
Prolaktin Prolaktin i plasma
Prostata Histopatologi, PAD, Patologi
Prostata specifikt antigen Prostata specifikt antigen i plasma
Protein Protein i urin
Protein Kvalitativt Protein i urin
Protein Lätta kedjor, Kappa, Lamda i serum
Protein D-Totalprotein
Protein 14 - 33 Protein 14 - 33 i spinalvätska
Protein C Protein C i plasma
Protein S Protein S i plasma
Proteinanalyser
Proteinas 3
Proteinelfores Proteinprofil, bedömning – serum
Proteinelfores Proteinprofil, bedömning – urin
Proteinprofil, bedömning Serum respektive urin
Protrombin Protrombin i plasma
Protrombin genotypning Protrombin genotyp i helblod
PSA - fritt/Kvot Fritt PSA, PSA Kvot
PSA - totalt tPSA, Prostata specifikt antigen
Pseudokolinesteras Pseudokolinesterasaktivitet i plasma
PTH iPTH (intakt parathormon) i plasma
PTH-relaterad peptid PTHrP
Punktat sterilt, odling och direktmikroskopi Allmän odling, aerob och anaerob samt mikroskopi
Puumalavirus
Pyridoxal - 5 - fosfatbestämning Vitamin B6, Pyridoxal - 5 - fosfatbestämning i plasma