P

Pankreas Histopatologi, PAD, Patologi
Pankreasamylas (pdf) Plasma. (Platina id 09-63764)
Pankreasamylas (pdf) Övriga kroppsvätskor. (Platina id 09-156860)
Pankreaspolypeptid (PP) fS-Pankreaspolypeptid (PP)
PAPP-A
Paracetamol (pdf) Plasma. (Platina id 09-72542)
Parainfluensa PCR
Parasit Serologi
Parasiter Tarmparasiter, cystor och maskägg i faeces
Parasitologi - inhemsk smitta
Parasitologi - utlandssmitta
Parathormon (pdf) Plasma. (Platina id 09-72519)
Paratyreoideahormon (pdf) Plasma. (Platina id 09-72519)
Parietalceller Parietalcell antikroppar (IgG)
Parvo B19 Serologi
PCNA SpANA
Pepsinogen Pepsinogen i serum
Perfenazin Perfenazin i serum/plasma
Pertussis Serologi
Pertussis PCR
PEth Fosfatidyletanol
PFA200 Se Trombocytfunktion (stängningstid med PFA 200; med kollagen;adrenalin)
pH (pdf) pH i urin. (Platina id 09-320722)
pH (pdf) pH i pleuravätska. (Platina id 09-481453)
Philadelphiakromosom BCR-ABL
Pi-typning, Alfa1-antitrypsin (man ser om det är homo- eller heterozygot)
Piperacillin Koncentrationsbestämning
Pitressinbelastning Pt-Pitressinbelastning
PK (INR) (protrombinkomplex) Plasma (Platina id 09-72573)
PLA2R-ak Fosfolipas A2-receptor (PLA2R) antikroppar
Placenta Histologi Placenta KPC
PLAP Placentärt alkaliskt fosfatas
Plasma för frysning
Plasminhämmare
Pleura Cytologi Pleura KPC
Pleura biopsi Histologi
Pneumocystis jiroveci Pneumocystisinfektion
Pneumokockantigen i urin Legionella och pneumokockantigen i urin, kombinerat snabbtest
Pneumokockantikroppar Serologi
Polio Enterovirus
Polyomavirus PCR
Porfyriner Porfyriner i Blod, Faces, Urin
Pradaxa ® Dabigatran ( Pradaxa ®  ) i plasma
Pregnantriol 11 - Oxo - Pregnantriol i urin
Primidon Primidon, fenemal i serum/plasma
Procalcitonin (PCT) (pdf) Plasma. (Platina id 09-72581)
Progesteron (pdf) Plasma. (Platina id 09-72582)
Prograf FK-506
Proinsulin Proinsulin i serum
Prokollagen III peptid Prokollagen III peptid i plasma
Prolaktin (pdf) Plasma. (Platina id 09-72583)
Prostata Histopatologi, PAD, Patologi
Prostata specifikt antigen Prostata specifikt antigen i plasma
Protein D-Totalprotein.
Protein Protein i urin.
Protein (pdf) Kvalitativt Protein i urin. (Platina id 09-320722)
Protein 14 - 33 Protein 14 - 33 i spinalvätska
Protein C Protein C i plasma
Protein S Protein S i plasma
Proteinanalyser
Proteinas 3
Proteinelfores Proteinprofil, bedömning – urin
Proteinelfores Proteinprofil, bedömning – serum
Proteinprofil, bedömning Serum respektive urin
Protrombin Protrombin i plasma
Protrombin genotypning Protrombin genotyp i helblod
PSA (prostataspecifikt antigen) – fritt/totalt, kvot (pdf) Plasma. (Platina id 09-72603)
PSA (prostataspecifikt antigen), totalt (pdf) Plasma. (Platina id 09-72621)
Pseudokolinesteras Pseudokolinesterasaktivitet i plasma
PTH (parathormon) (pdf) Plasma. (Platina id 09-72519)
Punktat sterilt, odling och direktmikroskopi Allmän odling, aerob och anaerob samt mikroskopi
Puumalavirus
Pyridoxal - 5 - fosfatbestämning Vitamin B6, Pyridoxal - 5 - fosfatbestämning i plasma