Dokument – hjälpmedel

Dokument om hjälpmedel, specifika hjälpmedel och information till brukare.

Gäller det förskrivning av hjälpmedel se sidan regelverk.

Information till dig som lånar en eldriven rullstol – Platina id 09-635946 (pdf) – Förskrivaren lämnar informationen till brukaren i samband med leverans. 

Körträningsprotokoll eldriven rullstol – Platina id 09-621399 (Word) – Körträningsprotokollet används vid övningskörning med brukaren.

Uppföljning eldriven rullstol – Platina id 09-621333 (Word) – Används för att följa upp att hjälpmedlet tillgodoser de behov som identifierades vid förskrivningen.

Folder "Hjälpmedel för dig som bor i eget boende (ifyllnadsbar pdf).

Foldern kan lämnas av förskrivare till brukare i samband med förskrivning. I foldern finns plats för att fylla i kommun och kontaktuppgifter.