Kontakt - hjälpmedel

Hjälpmedelssamordnaren arbetar övergripande med hjälpmedelsfrågor. Han är sammankallande i hjälpmedelsgruppen och sortimentsrådet för regionspecifika hjälpmedel samt sitter med i hjälpmedelsrådet.

Hjälpmedelssamordnarens uppdrag

Samordnartjänsten är finansierad av Region Gävleborg och de tio kommunerna i länet.

I arbetet ingår bland annat att:

  • Ta fram hjälpmedelsrelaterade riktlinjer samt rutiner och hålla dessa uppdaterade baserat på vårdgivarnas behov, lagstiftning samt vetenskap/beprövad erfarenhet.
  • Upprätta en övergripande rutin/policy (hjälpmedelshandboken) samt vara delaktig i upprättandet av lokala rutiner för specifika verksamhetsområden ex. barnhabilitering och psykiatri.
  • Arbeta för gemensamma rutiner inom Region Gävleborgs egen verksamhet men även inom de verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård i länets tio kommuner samt i privat regi.
  • Arbeta aktivt för god samverkan mellan de olika huvudmännen och vårdgivarna.
  • Driva utveckling av arbetet med hjälpmedelsfrågor framåt för att kunna erbjuda invånarna bästa möjliga kvalité avseende hjälpmedel.
  • Verka för att riktlinjer, rutiner och regelverk som berör hjälpmedel tillämpas på enhetligt sätt.
  • Samordna utbildningar för förskrivare i de olika organisationerna.
  • Skapa rutin för introduktionsutbildning för nya förskrivare i länet