Medicintekniska produktrådet

Det medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) är en expertgrupp med representanter från Sveriges regioner. MTP-rådet har mandat att ge rekommendationer om användning av vissa nya medicintekniska produkter.

Målet är att uppnå en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av ett urval av nya medicintekniska produkter, för alla patienter i hela landet, så att våra gemensamma resurser används på bästa sätt.

Regional samverkan

Magnus Dahl, samordnare sakkunnig inom hjälpmedelsfrågor, är för närvarande utsedd som Region Gävleborgs kontaktperson i den mellansvenska sjukvårdsregionen för att ta emot beslut och information från MTP-rådet och föra denna information vidare till rätt funktioner i regionen.

Informationen går även ut direkt till relevanta grupperingar i kunskapsstyrningsorganisationen.

Kontakt vid frågor

Rekommendationer

MTP-rådet, utser vilka medicintekniska produkter som ingår i nationell samverkan och ger rekommendationer om hur de bör införas och användas.

Mer information och rekommendationer finns på samverkanmedicinteknik.se

Nya rekommendationer