Egenvård

På 1177 finns en hel del tips och egenvårdsråd gällande levnadsvanor. Där finns även kostnadsfritt livsstilstest som erbjuds både patienter och invånare.

Livsstilstest

Region Gävleborg erbjuder ett kostnadsfritt livsstilstest där patienten helt anonymt kan testa sina levnadsvanor och få en analys med en personlig återkoppling. När patienten har gjort testet får denne personligt anpassade råd baserade på sina svar, med konkreta tips och verktyg som stöd för förändring. Livsstilstestet finns på flera språk, svenska, engelska, norska, danska och finska.

Tanken är att individen skall ges tillfälle att på egen hand reflektera över sina levnadsvanor och på egen hand ansvara för genomföra en förändring. Ibland ges rådet att ta kontakt med vården för ytterligare stöd och hjälp.

Alla frågor och råd som ges i testerna är evidensbaserade, det vill säga att de bygger på den senaste kunskapen som finns samt följer de svenska officiella rekommendationer om hälsosamma levnadsvanor. Innehållet i testerna uppdateras kontinuerligt i takt med att nya rön eller rekommendationer publiceras. Livsstilstestet finns hos 1177.

Patientinformation om levnadsvanor på 1177

I Region Gävleborg arbetar vi metodiskt och strukturerat med att uppmärksamma och samtala om levnadsvanor i mötet med vuxna patienter. I dessa samtal ger vi även egenvårdstips och/eller erbjuder patienten stöd till förändring. Här kan patienter läsa mer om

Stress, sömn, trötthet och avslappning

Här finns samlade tips om vad patienten själv kan göra för att påverka och förbättra sitt mående. Ge gärna tips om sidan Stresshantering och sömn – 1177.

Om du vill ge patienten tips i form av ett utskrivet material (A4) finns detta material att tillgå, för utskrift eller beställning.

Klimakteriebesvär

Här finns samlade tips om vad patienten själv kan göra för att påverka och förbättra sitt mående vid klimakteriebesvär. Ge gärna tips som sidan Klimakteriebesvär – 1177.

Om du vill ge patienten tips i form av ett utskrivet material (A4) finns detta material att tillgå, för utskrift eller beställning.

Promenader – för en aktiv, hälsosam och meningsfull fritid

Region Gävleborg har i ett samarbete med Länsstyrelsen Gävleborg, Gävle kommun och Hudiksvalls kommun tagit fram kartor över promenadslingor och samlat dem i en broschyr. Detta material kan du använda till dina patienter - som egenvårdstips och inspiration – eller som ett verktyg vid förskrivning av fysisk aktivitet på recept (FaR®). Läs mer om promenadslingorna på regionwebben eller i broschyren:

Promenadslingor i Gävle (pdf)
Promenadslingor i Hudiksvall (pdf)