Smittskydd och antibiotikaansvariga

Uppdragsbeskrivning

För dig som är kontaktperson till Smittskydd/Strama Region Gävleborg:

Uppdragsbeskrivning smittskydd-antibiotika-ansvarig – Platina id 09-262481 (pdf)

Lathund för hälsocentraler

Lathund – angående några sjukdomar som omfattas av Smittskyddslagen (pdf)

Anmälningspliktiga sjukdomar

Anmälningspliktiga och allmänfarliga sjukdomar – tabell (pdf)

Kostnadsfrihet vid undersökning, vård och behandling av allmänfarlig sjukdom

Kostnadsfrihet vid undersökning vård och behandling – Platina id 09-286569 (pdf)

Uppdaterad 2023-07-13