Kontakt

Lokal Stramagrupp Gävleborg

  • Shah Jalal, smittskyddsläkare/stramaordförande
  • Robin Razmi, ST-läkare, biträdande smittskyddsläkare
  • Tobias Westin, apotekare, läkemedelsenheten
  • Ragna Broman, läkare, primärvården
  • Emma Tindemark, läkare, primärvården
  • Karolin Eklund, vårdhygien

Styrgrupp Strama

Stryrgrupp Strama Gävleborg