Strama mål och nätverk

Regionalt programråd Strama

Regionalt programråd strama ingår som ett nätverk knytet till nationella strama programråd som lyder under SKL.

Stramanätverket

Stramanätverket är en frivillig sammanslutning av landets lokala stramagrupper och har till syfte att stödja och bidra till en ökad nationell samordning av det lokala arbetet med rationell antibiotikaterapi och mot en ökad antibiotikaresistens i landet. 

Strama – samverkan mot antibiotikaresistens