Hus 21 på sjukhusområdet i Gävle

Smittskydd flyttar till hus 21

Tidigare har vi berättar att smittskydd flyttat till samverkanswebben, men nu flyttar verksamheten även rent fysiskt inom sjukhusområdet i Gävle.

Tidigare har smittskydd hållit till i ingång 31 vid helikopterplattan men eftersom verksamheten vuxit ur lokalerna var det dags för en förändring.

– Vi hade det trångt och behövde flytta. Vi hade inget riktigt personalrum och på grund av arbetsmiljöskäl flyttar vi, säger smittskyddsläkare Shah Jalal.

Sedan tidigare har verksamheten delvis varit uppdelad då Strama, strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens, redan sitter i hus 21. Nu kommer alltså smittskydd och Strama få plats tillsammans i hus 21.

– Det blir en förbättring att få sitta ihop i samma hus, säger Shah Jalal och fortsätter:

– Vi får fler platser i öppna kontorslandskap och har tillgång till ett stort, fint personalrum.

Från och med 11 april sitter smittskydd i hus 21. Kontakten med smittskydd sker precis som tidigare utan förändringar.