Nya rekommendationer för att förebygga RS-virusinfektion

Under sommaren 2023 har två vacciner mot RS-virus, respiratoriskt syncytievirus, godkänts av Europeiska läkemedelsmyndigheten. Godkännandet innebär att Folkhälsomyndigheten rekommenderar personer som är 75 år och äldre, samt personer i medicinska riskgrupper som är 60 år och äldre, vaccination mot RS-virus.

Före vidare implementering behövs en hälsoekonomisk analys av vaccinationen, vilket ännu inte hunnit göras vare sig nationellt eller regionalt. 

I dagsläget erbjuder inte Region Gävleborg vaccin mot RS-virus kostnadsfritt. 

– Tills vidare kan invånare i Gävleborg vaccinera sig mot RS-virus på egen bekostnad vid privata vaccinationsmottagningar, säger Shah Jalal, smittskyddsläkare, Region Gävleborg.

Behandlingsrekommendationer utvidgas 

I samband med de nya rekommendationerna om vaccination mot RS-virus har Läkemedelsverket meddelat behandlingsrekommendationer för profylaktisk monoklonal antikroppsbehandling mot RS-virus till spädbarn i riskgrupp. 

– I klartext betyder det att behandlingsrekommendationen utvidgas, och inkluderar nu ett nyligen godkänt läkemedel. Dessutom omfattas en större grupp barn i riskgrupp än tidigare, säger Shah Jalal. 

Nytt läkemedel kräver bedömning

Det nya läkemedlet omfattas av nationell samverkan för ordnat införande. I väntan på den hälsoekonomiska bedömningen hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, samt en samlad bedömning av rådet för Nya terapier, NT, rekommenderas Sveriges regioner att avvakta med användningen.

Mer information

Personer från 75 år rekommenderas vaccination mot RS-virus — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Fortsatt process för vaccinering mot RS-virus – SKR (Sveriges kommuner och regioner)

Allvarlig RS‍-‍virusinfektion hos barn kan förebyggas med läkemedelsbehandling – Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se)