Uppdaterat antibiotika- och bakteriekort

Strama Gävleborgs lathund för antibiotika, det så kallade antibiotika- och bakteriekortet, har kommit i ny upplaga.

Den stora nyheten är att informationen i kortet har uppdaterats utifrån den nya definitionen av ”I” i SIR-systemet. Andra mindre ändringar har gjorts avseende brytpunkter och resistensdata. 

Det uppdaterade antibiotika- och bakteriekortet hittar du här: Informationsmaterial - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

Vill du hellre ha ett färdigtryckt exemplar kan du beställa via mail: smittskydd@regiongavleborg.se

Nyfiken på frågor som rör antibiotika?

Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens, Strama, verkar för en rationell användning av antibiotika och för en effektiv resistensövervakning. 

Är du intresserad av att jobba med Strama-frågor eller vill veta, läs på Stramas webbplats,  Strama-samordning - Region Gävleborg (regiongavleborg.se). Du kan också ringa: 026-15 53 07.