Betahemolyserande grupp A streptokocker GAS, invasiv

Anmälningspliktig sjukdom.

Folkhälsomyndigheten

Sjukdomsinformation

Statistik

Handläggning

Övrigt

Statistik – Region Gävleborg