Covid-19

Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Allmänt

Smittskyddsläkaren har möjlighet att besluta om karantän. 

Aktuellt

Inför hösten: Vaccinera dig mot covid-19 och stanna hemma när du är sjuk — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Handläggning

Vårdhygien

Provtagning och screening

Antigentester

Skyddsutrustning

Rutiner

RAV och Folkhälsomyndigheten

Informationsmaterial, trycksaker och e-utbildning

Vaccination mot covid-19