Registrering avslutat covid-19 utbrott

Formulär för registrering av avslutade Covid-19-utbrott. Fylls i efter utbrott på särskilt boende i kommunerna (SÄBO) eller utbrott på avdelningar på sjukhusen.

Är PCR-test taget på någon? *
Om PCR-test är taget, var provsvaret positivt eller negativt?
Är antigentest taget på någon? *
Om antigentest är taget, var provsvaret positivt eller negativt?

För kommunerna

I vilken kommun finns boendet/enheten?

För vårdavdelningarna på sjukhus

På vilket sjukhus finns avdelningen?

 

De personuppgifter du lämnar i formuläret används för att administrera registreringen.

Mer information om hur Region Gävleborg hanterar personuppgifter regiongavleborg.se/dataskydd