Statistik covid-19

Statistik över covid-19 inom Gävleborg som visar antal fall, inneliggande patienter, avlidna och vaccinationer.

Antal fall

Provsvar covid-19 (visas i Microsoft Power BI) 

Statistik om SARS-CoV-2 virusvarianter av särskild betydelse – Folkhälsomyndighetens statistik.

Positiva provsvar covid-19 de senaste 7 dagarna, visas per kommun (visas i Microsoft Power BI) 

Bekräftade fall i Sverige – Folkhälsomyndigheten publicerar statistik om antal bekräftade fall per region varje dag, samt antal bekräftade fall per kommun varje torsdag.

Inneliggande patienter

Slutenvård – inneliggande patienter med covid-19

Slutenvård – inneliggande patienter som vårdas för covid-19

Avlidna

Avlidna – statistik covid-19 – Socialstyrelsen publicerar statistik över antal avlidna i covid-19 i Sverige på läns- och kommunnivå. Statistiken uppdateras varje onsdag.

Vaccin

Levererade vaccindoser – Folkhälsomyndigheten publicerar statistik över vaccin som har anlänt eller beräknas anlända till Sveriges regioner.

Vaccinerade mot covid-19 – Folkhälsomyndigheten publicerar statistik över antalet vaccinerade mot covid-19 i Sverige.

Vaccinationstäckning per åldersgrupp och antal utförda vaccinationer – Gävleborg (pdf)