D

Dengue Anmälningspliktig sjukdom.
Difteri Allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. Förhållningsregler ska ges.