E

Ebola Allmänfarlig, anmälningspliktig, samhällsfarlig och smittspårningspliktig sjukdom.
Echinokockinfektion Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.
EHEC Allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. Förhållningsregler ska ges.
Enkäter
Entamoeba histolytica Information om Entamoeba histolytica (amöbainfektion).
Epidemiberedskap
ESBL Anmäls av laboratorium.
ESBL carba Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.