Ebola

Allmänfarlig, anmälningspliktig, samhällsfarlig och smittspårningspliktig sjukdom.

Allmänt

Ebola klassas som en samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen.

Smittskyddsläkaren har möjlighet att besluta om karantän. 

Folkhälsomyndigheten

Sjukdomsinformation 

Statistik

Handläggning av ebola - för sjukvården

Påklädning och avklädning rutiner

Filmer för på- och avklädning av skyddsutrustning

Filmer för på- och avklädning av skyddsutrustning - med långärmat plastförkläde samt för ambulanspersonal.

Lista 

Lista över personer som utsatts för smittrisk - mall 

Frågeformulär

För sjukvårdsutbildad personal:svenskaengelska och franska

För ej sjukvårdsutbildad personal: svenskaengelska och franska

Ambulanstransport 

Hygienrutiner vid ambulanstransport  - rutin

Socialstyrelsens rekommendationer 

Rekommendationer - 2015-03-26

Folkhälsomyndigheten

Länkar

Övrigt

Statistik – Region Gävleborg