F

Flyktingvård
Fågelinfluensa Allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.
Förskola – skola Information om hur smittspridningen kan minskas på förskolor samt råd till föräldrar och personal.