Förskolan och skolan

Information om hur smittspridningen kan minskas på förskolor samt råd till föräldrar och personal.

Vaccination av barn

Alla barn i Sverige har rätt till vaccination mot nio allvarliga sjukdomar genom barn- och skolhälsovården. Vissa barn, som löper ökad risk för smitta eller som riskerar att bli extra svårt sjuka, erbjuds dessutom vaccination mot fyra andra sjukdomar.

Folkhälsomyndigheten:

Allmänna råd

Uppdaterad version av vägledningen – Smitta i förskolan

Den primära målgruppen för vägledningen är huvudmän och personal i förskolan och ska vara ett stöd i arbetet för en friskare förskola.

Syftet med vägledningen är att minska risken för smittspridning, främja såväl barnens som personalens hälsa och bidra till att barn kan delta i den pedagogiska verksamheten i så hög utsträckning som möjligt.

Vägledning till förskolan för att minska risken för smittspridning – Folkhälsomyndigheten

Fler allmänna råd

Nedan har vi samlat information om hur man kan minska smittspridningen på förskolor samt råd till föräldrar och personal.

Råd vid smitta i förskola

Råd till föräldrar med barn i förskola och skola

Råd till personal på förskola  

Blodburen smitta bland barn och ungdomar – Platina id 09-100327 (pdf) – För behandlande läkare, BVC, skolsjukvården, rektorer/förskolechefer samt personal inom förskola/skola.

Smitta i förskolan (vägledning och stödmaterial) – Folkhälsomyndigheten

Smitta i förskola (pdf) – Kunskapsöversikt från Socialstyrelsen

Utbildningsfilmer

Filmerna är framtagna av hygiensjuksköterska i förskolan (HYFS) Västra Götaland.

Pedagogiskt material