Giardia

Allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. Förhållningsregler ska ges.

Folkhälsomyndigheten

Sjukdomsinformation

Statistik 

Tabell

Åtgärder vid tarminfektioner - tabell

Övrigt

Statistik – Region Gävleborg

Information till förskolan

Giardia – informationsblankett till förskolan, ifyllnadsbar

Patientenkät

Välj den enkät som du blivit ombedd att svara på