Hepatit B

Allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. Förhållningsregler ska ges.

Folkhälsomyndigheten

Sjukdomsinformation

Statistik 

Handläggning

Vaccination

Övrigt

Statistik – Region Gävleborg