Hepatit C

Allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. Förhållningsregler ska ges.

Folkhälsomyndigheten

Sjukdomsinformation

Statistik

Fick du blod mellan 1965-1991 (pdf) 

Handläggning

Övrigt

Statistik – Region Gävleborg