Kikhosta

Kikhosta är en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

 

Folkhälsomyndigheten

Information till föräldrar 

Information till gravida

Övrigt 

En kikning uppstår när en person drar efter andan för att få luft, efter en lång hostattack.