Hepatit B

Smittväg

Hepatit B smittar vid oskyddade vaginala, orala och anala samlag samt genom blodkontakt.

Symtom

Vanligtvis feber, ledvärk, trötthet, illamående och dålig matlust. En stor del av smittade får inga symtom.

Provtagning/behandling

Man testar sig genom att lämna ett blodprov. Man kan bli långvarig bärare av Hepatit B virus. Om man blir långvarig bärare så kan man efter flera år riskera att få leverskador. Det finns läkemedel mot Hepatit B som kan minska risken för en sådan leverskada. Det finns vaccin mot Hepatit B.

Sjukdomsinformation hepatit B – Folkhälsomyndigheten