L

Legionella Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.
Leptospira Anmälningspliktig sjukdom.
Listeria Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.