Legionella

Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Folkhälsomyndigheten

Sjukdomsinformation  

Statistik

Handläggning

Övrigt

Statistik – Region Gävleborg