MRSA

Allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. Förhållningsregler ska ges.

Remitteras till Infektionsmottagning för omhändertagande.

Folkhälsomyndigheten

Handläggning för sjukvården

Remisser

Screening

Socialstyrelsen

Övrigt

Statistik – Region Gävleborg

Patientbroschyr MRSA

Information till förskola/skola

MRSA på förskolan