Mässling

Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Ring genast till smittskyddsläkaren vid misstanke.

Folkhälsomyndigheten 

Handläggning vid mässling

Skydd mot smitta

Vaccination – för läkare och företagshälsovård

Övrigt

Barnvaccinationsprogram