Mpox (apkoppor)

Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Provtagning och åtgärder

Mpox (apkoppor) – provtagning och åtgärder Region Gävleborg (pdf)

Vårdhygienisk information

Mpox (apkoppor) – vårdhygienisk information

Folkhälsomyndigheten

Sjukdomsinformation om Mpox (apkoppor) – Folkhälsomyndigheten