P

Papegojsjuka Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.
Paratyfoidfeber Allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig. Förhållningsregler ska ges.
Personalskydd
Pest Allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.
Pneumokocker invasiv infektion Anmälningspliktig sjukdom.
Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin Allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. Förhållningsregler ska ges.
Polio Allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.
Påssjuka Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.