Paratyfoidfeber

Allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig. Förhållningsregler ska ges.

Folkhälsomyndigheten

Sjukdomsinformation

Statistik

Övrigt

Statistik – Region Gävleborg

Patientenkät

Välj den enkät som du blivit ombedd att svara på