Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin

Allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. Förhållningsregler ska ges.

Folkhälsomyndigheten

Sjukdomsinformation

Statistik 

Vaccination

Se sidan Vaccination mot pneumokocker

Övrigt

Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicilin (pdf) – kunskapsunderlag Socialstyrelsen 

Statistik – Region Gävleborg