Rabies

Allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Folkhälsomyndigheten

Övrigt

Statistik – Region Gävleborg