SARS

Allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

SARS klassas som en samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Smittskyddsläkaren har möjlighet att besluta om karantän. 

Folkhälsomyndigheten

Sjukdomsinformation

Statistik

Övrigt