Smittkoppor

Allmänfarlig, anmälningspliktig, samhällsfarlig och smittspårningspliktig sjukdom.

Smittkoppor klassas som en samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Smittskyddsläkaren har möjlighet att besluta om karantän.

Folkhälsomyndigheten

Sjukdomsinformation

Statistik

Övrigt

Statistik – Region Gävleborg