Scharlakansfeber (Scarlatina)

Inte anmälningspliktig sjukdom.

Scharlakansfeber är en infektion med hudutslag som orsakas av betahemolyserande grupp A-streptokocker (GAS) som främst drabbar barn. God hygien på förskolor är viktigt för att förebygga smittspridning.

Folkhälsomyndigheten

Sjukdomsinformation