Vaccination

Covid-19

Samlad information till vården – Region Gävleborg

Information om vaccination mot covid-19 – Folkhälsomyndigheten

Vaccination mot covid-19 – 1177.se

Barnvaccinationer

Personalskydd

Vägledning för vaccination av personal inom vård och omsorg – Folkhälsomyndigheten

Resevaccinationer

För mottagningar: Rapportera vilka resevaccinationstjänster ni erbjuder

Vaccination mot olika sjukdomar

MittVaccin Journal

MittVaccin Journal är Region Gävleborgs nya vaccinjournal som har ersatt Svevac. Det går fortfarande att logga in och läsa i Svevac

Mer om MittVaccin Journal

Övrigt