Barnvaccinationer

Information till vården

Folkhälsomyndigheten

Region Gävleborg

Information till föräldrar

Faktablad från Socialstyrelsen, finns på flera språk

Föreskrifter och allmänna råd

Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården HSLF-FS 2017:37

Föreskrifter om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn  HSLF-FS 2016:51 samt ändringsförfattning HSLF-FS 2020:25

Informationsmaterial om vaccinationer

Informations- och utbildningsmaterial om det svenska vaccinationsprogrammet - Folkhälsomyndigheten

Vaccin fungerar!

Affisch från Folkhälsomyndigheten

Går att ladda ner eller beställa från Folkhälsomyndigheten