Resevaccination

I formuläret kan hälsocentraler/mottagningar inom region Gävleborg rapportera vilka resevaccinationstjänster som er mottagning tillhandahåller.

Frågor kring anmälan:  smittskydd@regiongavleborg.se

Resevaccination på mottagning

Tack för att du rapporterat era vaccinationstjänster.

Uppgifterna hanteras av Smittskydd smittskydd@regiongavleborg.se

Alla vaccinationer inklusive gula febern
Alla vaccinationer exklusive gula febern
Impregnerade myggnät
Malariaprofylaxrecept
Begränsat vaccinationsutbud – Om ja ange i rutan nedan vilka vaccinationer som erbjuds

Samtycke hantering av personuppgifter

Jag ger samtycke till att Region Gävleborgs nämnder får lagra de uppgifter jag lämnat i det här formuläret. Uppgifterna används för att administrera denna beställning.

Informationen samlas in av Region Gävleborgs nämnder. Den eller de nämnder som hanterar dina personuppgifter är personuppgiftsansvariga.

Samtycket är giltigt tillsvidare. Du har rätt att ta tillbaka ditt samtycke. Det gör du genom att kontakta dataskyddsombud@regiongavleborg.se

Mer information om hur Region Gävleborg hanterar personuppgifter http://regiongavleborg.se/dataskydd

Samtycke hantering av personuppgifter

Jag ger samtycke till att Region Gävleborgs nämnder får lagra de uppgifter jag lämnat i det här formuläret. Uppgifterna används för att administrera denna beställning.

Informationen samlas in av Region Gävleborgs nämnder. Den eller de nämnder som hanterar dina personuppgifter är personuppgiftsansvariga.

Samtycket är giltigt tillsvidare. Du har rätt att ta tillbaka ditt samtycke. Det gör du genom att kontakta dataskyddsombud@regiongavleborg.se

Mer information om hur Region Gävleborg hanterar personuppgifter http://regiongavleborg.se/dataskydd