Samvaccinationer covid-19 och influensa – säsongen 2023–2024

Här hittar du rutiner och information som rör arbetet med samvaccinationerna av covid-19 och influensa.

Sprutor – illustration

Huvudrutin

I den här rutinen hittar du allt du behöver inför samvaccinationerna mot covid-19 och influensa, se Vaccination mot influensa och covid-19, 2023–2024 – Platina id 09-791965 (pdf)

Erbjudandet till medarbetare inom Region Gävleborg gäller endast vaccin mot influensa. 

Vaccination mot influensa

  • Från och med 5 december kan du ta din vaccination på en hälsocentral. Du ska då visa upp ditt e-tjänstekort.
  • Vaccinationen är kostnadsfri för medarbetare i Region Gävleborg (gäller även studenter, praktikanter och inhyrd personal inom patientnära vård).
  • Visa e-tjänstekort (studentlegitimation).
  • Det går även att vaccinera sig kostnadsfritt hos privata hälsocentraler som ingår i primävårdsuppdraget.
  • För de enheter som kan och har möjlighet att vaccinera sin egen personal finns information i huvudrutinen Vaccination mot influensa och covid-19, 2023–2024 – Platina id 09-791965 (pdf).

Vaccination mot covid-19

Vaccination mot covid-19 sker i första hand i ordinarie vaccinationsflöde på en hälsocentral. Möjlighet finns för verksamheter att vaccinera egen personal. Viktigt att ni som väljer att vaccinera har rätt kompetens, behörighet och känner er trygga i utförandet. Läs mer om MittVaccin Journal och rutinen Covidvaccin – Vaccination av egen personal på sjukhusen – Platina id 09-801474 (pdf).

Besvara hälsodeklaration innan du vaccinerar dig

Skriv ut hälsodeklarationen och fyll i den innan din vaccination för ett snabbare flöde. Hälsodeklaration covid-19 och influensavaccination – Platina id 09-786604 (Word)

Hälsodeklarationen finns översatt på arabiska, engelska, finska, somali och tigrinja. Dessa finns under rubriken ”Hälsodeklaration” i huvudmenyn.

Det kommer också att finnas utskrivna hälsodeklarationer vid de öppna vaccinationstillfällena och vid hälsocentralerna.

Bestämmelser om vilken utbildning en sjuksköterska ska ha genomgått för att vara behörig att ordinera läkemedel för vaccinationer finns i socialstyrelsens föreskrifter.

Injektionstekniken är en viktig del i vaccinationsprocessen, läs om injektionsteknik på vårdhandbokens webbplats.

Möjlighet att självständigt öva praktiskt på KTC. Mejla till ktc@regiongavleborg.se eller kom förbi dagtid utan förbokning. I Gävle och Hudiksvall finns ”stickrum”.

Region Gävleborg erbjuder förstärkt influensavaccin Fluad Tetra till de personer som är 65 år och äldre på särskilt boende, SÄBO. Vaccinationerna på SÄBO startar 24 oktober.

Vaccin mot covid-19 beställs via läkemedelsenheten och anpassat vaccin finns tillgängligt inför vaccinationsstart på SÄBO. Se Covidvaccination – Vaccinbeställning – Platina id 09-532397 (Word).

Covidvaccination – Vaccination i hemmet (inklusive samvaccination mot säsongsinfluensa) – Platina id 09-538101 (pdf)

Beställning av Fluad Tetra görs av Läkemedelsenheten och leverans sker till utsedda hälsocentraler. MAS i varje kommun ansvarar för att informera läkemedelsenheten om antal doser samt till vilken hälsocentral vaccinet ska levereras. Hälsocentralen rapporterar sedan in hur många doser de lämnat ut till kommunen och får ersättning från smittskydd.

Fyll i formulär vid utlämnade doserObs! För att få utbetalning för 2023, registrera vaccinationerna senast 17 december. För att få utbetalning för 2024 ska vaccinationerna vara registrerade senast 30 april.

I god tid innan vaccinationsstart finns vaccin att beställa. Förra årets influensavaccin ska kasseras oavsett utgångsdatum. Vaccinet förnyas varje år med nya influensastammar. Beställ influensavaccin från Oriola.

För att beställ vaccin mot covid-19 och förbrukningsmaterial, fyll i:

Covidvaccination – Beställning av förbrukningsmaterial – Platina id 09-533041 (Word)

Covidvaccination – Vaccinbeställning – Platina id 09-532397 (Word) 

Beställningen skickas till lakemedelsenheten@regiongavleborg.se.

Mer information om allergi i samband med vaccination mot covid-19 hittar du på sidan Vaccination mot covid-19.

Obs! För att få utbetalning för 2023, registrera vaccinationerna senast 17 december. För att få utbetalning för 2024 ska vaccinationerna vara registrerade senast 30 april.

  • Lägg ut bokningsbara tider i Clinic24 innan den 6 oktober.
  • Rapportera drop-in tider till webbredaktionen@regiongavleborg.se innan den 6 oktober.
  • Rensa tillfällig information (gula rutan) på 1177.se innan 6 oktober.
  • Se över era kontaktuppgifter på 1177.se innan den 6 oktober.
  • För att få utbetalning för 2023, registrera vaccinationerna senast 17 december. För att få utbetalning för 2024 ska vaccinationerna vara registrerade senast 30 april.